ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูช่วยสอน 4 อัตรา) 28/08/2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา) 22/08/2557
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับ8สังกัดอบจ.กจ. 13/08/2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 13/08/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดอบจ.กจ. 07/08/2557
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา 29/07/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ ขรก.อบจ.กจ.ดำรงตำแหน่งผอ.กองช่าง 28/07/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน 4 อัตรา 24/07/2557
ประกาศ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา 01/07/2557
ประกาศ เรื่องขยายวันรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 01/07/2557 ถึงวันที่ 10/07/2557
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีฯ และโครงการวันเข้าพรรษา 101 ต้นแสงแห่งธรรมฯ 30/06/2557
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในจ.กาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2557 26/06/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับ8ฯ 25/06/2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน) จำนวน 9 อัตรา 25/06/2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ.กจ. 25/06/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
สิงหาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31