ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา 01/07/2557
ประกาศ เรื่องขยายวันรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 01/07/2557 ถึงวันที่ 10/07/2557
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีฯ และโครงการวันเข้าพรรษา 101 ต้นแสงแห่งธรรมฯ 30/06/2557
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในจ.กาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2557 26/06/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับ8ฯ 25/06/2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน) จำนวน 9 อัตรา 25/06/2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ.กจ. 25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 12/06/2557
ประกาศอบจ.กาญจนบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 18/06/2557 ถึงวันที่ 30/06/2557
กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 20/05/2557
ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง 26/05/2557 ถึงวันที่ 05/06/2557
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นนักบริหารในตำแหน่งรองปลัด อบจ.ฯ 08/04/2557
ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 04/04/2557
ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ.มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับ 6 ฯ 04/04/2557
ยกเลิกประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ฯ 18/03/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
กรกฎาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31