ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นนักบริหารในตำแหน่งรองปลัด อบจ.ฯ 08/04/2557
ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 04/04/2557
ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ.มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับ 6 ฯ 04/04/2557
ยกเลิกประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ฯ 18/03/2557
ประกาศ อบจ.กจ.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 13/03/2557
ประกาศ อบจ.กจ.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 13/03/2557
ประกาศคณะกรรมการฯเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นนักบริหารตำแหน่งรองปลัดอบจ.เรื่องกำหนดวันเวลาฯ 12/03/2557
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.กจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 12/03/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นนักบริหารในตำแหน่งรองปลัดอบจ. 27/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 27/02/2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอบจ. มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 26/02/2557 ถึงวันที่ 21/03/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง 04/02/2557
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. วันอาทิตย์ที่ 2ก.พ.57 ตั้งแต่เวลา 8.00น.-15.00น. 31/01/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง 28/01/2557
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดอบจ.กจ.ฯ 27/01/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
เมษายน 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30