ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา (ตำแหน่งครูช่วยสอน) 23/01/2558
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯจำนวน1อัตรา 21/01/2558
รับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 19/01/2558
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯในการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง 14/01/2558
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติปีพ.ศ.58 ของอบจ.กจ. ณ สนามกีฬากลีบบัววันเสาร์ที่1 0ม.ค. 58 เวลา7.00-12.00น. 26/12/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ ขรก.อบจ. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง 24/12/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการเค้กปีใหม่ 58 และการรับสมัคร นักเรียนฯใหม่ปีการศึกษา 58 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ 22/12/2557 ถึงวันที่ 30/12/2557
รับโอนข้าราชการครู/พนักงานครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 19/12/2557
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2ครั้งที่2 วันพฤหัสบดีที่ 27พ.ย.57 เวลา14.00น 26/11/2557
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งครูช่วยสอน) 24/11/2557
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2ครั้งที่1 วันอังคารที่ 25 พ.ย.57 เวลา13.00น. 21/11/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 7 20/11/2557
ผลการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา 19/11/2557
ประกาศอบจ.กจ.เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 04/11/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 22/10/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
มกราคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31