ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2ครั้งที่2 วันพฤหัสบดีที่ 27พ.ย.57 เวลา14.00น 26/11/2557
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งครูช่วยสอน) 24/11/2557
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2ครั้งที่1 วันอังคารที่ 25 พ.ย.57 เวลา13.00น. 21/11/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 7 20/11/2557
ผลการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา 19/11/2557
ประกาศอบจ.กจ.เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 04/11/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 22/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจำนวน10อัตรา 20/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนร.นศ.และผู้ด้อยโอกาศฯ 15/10/2557
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.โรงเรียน อบจ.กจ. 1 (บ้านเก่าวิทยา) 07/10/2557
ประกาศ เปิดประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 01/10/2557
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2 ครั้งที่2 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา13.30น 24/09/2557
ผลการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา) 22/09/2557
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา 22/09/2557
กำหนดประชุมสภาอบจ.กจ.สมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2557สมัยที่2 ครั้งที่1 วันจันทร์ที่22 ก.ย. 2557 เวลา13.30น. 22/09/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
ธันวาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31