หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/2560
ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ การจัดงานมหกรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก 06/03/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง(จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา) 28/02/2560
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 22/02/2560
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โครงการตามรอยคุณธรรม รัชการลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 20/02/2560
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 • ระบบสารสนเทศ
 • ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

มีนาคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้

 • 4
 • 3
 • 3

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

 • 1
 • 0
 • ,
 • 3
 • 6
 • 5
 • ,
 • 5
 • 2
 • 4

นับตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2558