หัวข้อ วันที่
เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 ส.ค. 58 เวลา 11.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 29/07/2558
โครงการ"อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน"ของ อบจ.กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ.หนองปรือวันที่ 14 ส.ค. 58 และอ.ห้วยกระเจา วันที่ 25ส.ค.58) 22/07/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน (จำนวน 1 อัตรา) 16/07/2558
ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต สู่กัลยาณมิตรและจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) 13/07/2558
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา 102 ต้นแสงแห่งธรรมถวายวัดในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเหนือ ระหว่างวันที่ 23-28 ก.ค. 58 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 13/07/2558
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 • ระบบสารสนเทศ
 • ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

สิงหาคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้

 • 5
 • 3
 • 4

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

 • 1
 • ,
 • 8
 • 8
 • 2
 • ,
 • 4
 • 3
 • 6

นับตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2558