ลงทะเบียน
  หัวข้อ วันที่
ประกาศสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนร.นศ.และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2557 17/09/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 16/09/2557
การประชุมสภาอบจ.กจ. ประจำปีพ.ศ.2557 สมัยที่ 2 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 10/09/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 04/09/2557
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันที่ 14ส.ค.57-2ก.ย.57 01/09/2557
ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูช่วยสอน 4 อัตรา) 28/08/2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา) 22/08/2557
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับ8สังกัดอบจ.กจ. 13/08/2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 13/08/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดอบจ.กจ. 07/08/2557
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา 29/07/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ ขรก.อบจ.กจ.ดำรงตำแหน่งผอ.กองช่าง 28/07/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน 4 อัตรา 24/07/2557
ประกาศ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา 01/07/2557
ประกาศ เรื่องขยายวันรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา 01/07/2557 ถึงวันที่ 10/07/2557
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
กันยายน 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30