Get Adobe Flash player

00Policy01Policy02Policy03Policy04Policy05Policy06Policy07Policy08Policy

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน
การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC"

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้รวมทั้งการหาช่องทางกระจายผลผลิต

2. ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับความเจริญเติบโตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ

4. ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้โปร่งใสและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของท้องถิ่น

 

นายก อบจ.กจ.

nayok1 

290836
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
1287
977
5519
278019
13506
30374
290836
Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 21:48

ระบบสารสนเทศ

02story
04e learning07tot
05mis06eoffice
 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link06126118