Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน
การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC"

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้รวมทั้งการหาช่องทางกระจายผลผลิต

2. ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับความเจริญเติบโตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ

4. ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้โปร่งใสและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของท้องถิ่น

 

นายก อบจ.กจ.

nayok surapong1

E mailLogin
EmailManual
Report1
LineOa1
banner est63.1
risk 2
learning2
E booking1

เข้าสู่ระบบ

2475747
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
2008
3300
11488
2442104
62969
101178
2475747
Your IP: 3.235.191.87
2021-05-19 10:26

ระบบสารสนเทศ

02story 07tot  
05mis

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763