Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี

IMG 2494

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี