Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5

พิธีเปิดงานชุมนุม ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 DSC1004

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุม ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมที่พักลูกเสือ ของลูกเสือโรงเรียน อบจ.กจ.1 (บ้านเก่าวิทยา) เพื่อให้กำลังใจแก่ลูกเสือที่เข้าค่ายในครั้งนี้อีกด้วย