Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กจ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ.2565

อบจ.กจ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ.2565

IMG 9803

 

เมื่อวันที่.10 พฤษภาคม 2561 (เวลา 13.30.น.).ที่ห้องประชุมแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) เพื่อรับฟังความพร้อมของจังหวัดกาญจนบุรีที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ หลังการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปสำรวจสนามกีฬากลาง(กลีบบัว) พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ