Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ากิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (เวลา 07.00 น.) ที่บริเวณศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” และเป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม.โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานองค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคีภาคเอกชน ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากสถานบันต่างๆ กว่า 1,000 คน ร่วมเดินรณรงค์ ตั้งแต่ศาลาขุนแผน ถนนหลักเมือง ไปตามถนนเลียบริมแม่น้ำหน้าเมือง ไปจนถึงวัดเทวสังฆาราม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองต่อไป

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว