Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561

 

47388998 2397863547100099 5417812415943278592 o

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/571-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561#sigFreeId253b987db8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม     เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 (เวลา 10.00 น.) ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน          จังหวัดกาญจนบุรี นายวรากร ปทุมนันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี สำหรับวันดินโลก ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว