Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

พิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

IMG 9738

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯBike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์.รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมBike.อุ่นไอรัก” เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike.อุ่นไอรัก” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์/-ภาพข่าว