Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 DSC1034

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๓๐ น.) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

...........................................................................................................

สุวรรณา -ข่าว/-พิมพ์/-ภาพข่าว