Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 DSC1042

 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี(สนามกลีบบัว)อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการ Green Army , Green Farmer โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เดินทางไปที่บริเวณกำแพงเมืองเก่ากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ร่วมกับวงซิมโฟนี่ออเคสตร้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) พร้อมกับได้กล่าวชื่นชมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำดนตรีผสมผสาน ความเป็นไทยและสากลไว้ด้วยกัน มีของใหม่ไม่จำเป็นต้องทิ้งของเก่า รากเหง้าแห่งบรรพบุรุษ อย่าทิ้งความเป็นไทยในสังคมที่กำลังก้าวผ่านไปในยุค Thailand ๔.๐ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เดินทางไปที่โรงงานกระดาษไทย เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ และพบปะปราศรัยกับประชาชนที่มาต้อนรับ โดยมีข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

...............................................................................................................

พิทยา -/พิมพ์-/ข่าว

สุวรรณา,พิทยา -/ภาพข่าว