Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

IMG 2672

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (11.00 น.) ณ ห้องประชุมร้านขายของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2561...โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำสตรีที่เข้มแข็งทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้มีแกนนำสตรีและสมาชิกจาก อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี และอำเภอพนมทวน เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมใน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์