Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561  

IMG 0712

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่.29 พฤษภาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกันในวันขึ้น.15.ค่ำ.เดือน.6.ซึ่งชาวพุทธศาสนิกชน ถือเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่ง สำหรับพิธีในภาคเช้า นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง.และ ในช่วงค่ำ นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว

พิทยา -/ภาพข่าว