Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

IMG 0557

 

 

 

 

 

บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่.25 พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.30.น.).ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่    25-29 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวันวิสาขบูชา เข้าถึงหลักธรรมคำสอนและเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 2 ส่วน ประกอบด้วย

-  วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561 การจัดนิทรรศการ การสาธิตและสอนพับดอกบัวถวายพระ การรับบริจาคโลหิต  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี

-  วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดเทวสังฆาราม    พระอารามหลวง (วัดเหนือ)

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว