Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

IMG 7658

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 10.เมษายน 2561 (เวลา 09.00 น.) ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์).โดยจัดให้มีการมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีเป็นอย่างมาก

                                                                                                                                                                                                                                          

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว