Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา)

 

เอกสารแนบ