Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนสวน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนสวน)

 

 

 

 

เอกสารแนบ