Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน  2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ