Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา)

 

 

เอกสารแนบ