Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

 

 

เอกสารแนบ