Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว"ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK"

- ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว"ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK"

 

 

 

เอกสารแนบ