Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง - ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

เอกสารแนบ