Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน รร. อบจ.กจ.1 (บ้านเก่าวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-budding)

เอกสารแนบ