Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในจังหวัดกาญจนบุรี (โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ