Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 7.770 ลิตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารแนบ