Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016 สายบ้านสำนักคร้อ-บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง เชื่อมกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016 สายบ้านสำนักคร้อ-บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง เชื่อมกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารแนบ