Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ1-0025 สายบ้านดอนแสลบ-บ้านห้วยยาง ตำบลดอนแสลบ เชื่อมกับตำบลสระลงเรือ จำนวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ1-0025 สายบ้านดอนแสลบ-บ้านห้วยยาง ตำบลดอนแสลบ เชื่อมกับตำบลสระลงเรือ จำนวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ