Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กจ.จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ