Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม-กองส่งเสริมฯ

ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาญจนบุรี     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดลำทหาร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายนิมิตร แก้วนิล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้แทนนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่านๆๆ...

ภาพกิจกรรม กองส่งเสริมฯ ทั้งหมด >>>

08directPlife